Monoki István
A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940

 

       bibliográfiák   » A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
    szakbeosztás Összes  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
    1671 tétel lapozás: 1-30 ... 1621-1650 | 1651-1671 


Wicc-ó Bazár. Cluj. III. évf., első és utolsó szám. Szerkesztette két gyűlés között a Wicc-ó titkársága, 2 személy (fű és fa) közreműködésével. Ny.: „Victoria“. 31X24.

Zenei Szemle. Timișoara (Temesvár). III. (1919. márc.)—X. 8 (1926. jún.). Havi folyóirat a zenetudomány és hangversenyélet köréből. A Temesvári Zenebarátok Társaságának és [VI. 4 (1922)-től] a Szatmári Zenekedvelők Egyesületének hivatalos lapja [IX. 5 (1925)-ig]. — Szerkeszti: Járossy Dezső [IX. 5 (1925)-ig, főszerk. és laptulajdonos X. 6 (1926)-ig, azután újra csak szerk. és laptulajdonos]. Budapesti szerkesztő és kiadói megbízott: Wagner József [IX. 6 (1925)—X. 6 (1926)]. — Ny.: „Gutenberg“; Hunyadi; Csendes Testvérek. 23X15. [1919—1920. év

Ziarul Depunătorilor Bancari. — Bankbelétesek Lapja. Cluj — Kolozsvár. I. 1—2 (1931. nov. 1—dec. 10). — Főszerk.: Leitner Mihály. Fel. szerk.: Salamon Ignác. — Ny.: „Hermes“ (Polonyi & Co.). 42X29. [Román-magyar nyelvű.].

Ziarul Tuturor. — Mindenki Lapja. — Comerțul Mic. — Kiskereskede Cluj. — ld. Alimentația.

Zilahi Hírlap. Zălau — Zilah. ?—II. (XVI) (1922). Megj. vasárnap. — Fel. szerk. és laptulajdonos: Bölöni Zoltán. — Kiadja és nyomja: Globus. [Nem láttam. Adatokat György L. „A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919—1923)“ című művéből vettem.]

Zord Idő. Marosvásárhely. I. (1919. szept. 1)—III. 12 (1921. júl. 1). Félhavi szemle. A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság közlönye [II. 23 (1920)-tól]. — Szerk.: Osvát Kálmán [II. 22 (1920)-ig, azután] Berde Mária, Dékáni Kálmán, Molter Károly. Kiadó és fel. szerk.: Osváth Kálmán [II. 22 (1920)-ig], Hajdu István [II. 23 (1920)-tól]. Az irodalmi részért felelős: Berde Mária [II. 18—22 (1920)-ig] — Kiadja: Bolyai Irodalmi Intézet és Könyvnyomda R. T. [II. 23 (1920)-tól]. Ny.: Lakatos és Weinberger „Express“ [II. 22 (1920)-ig], Bolyai

Zsidó Állam. Cluj — Kolozsvár. I. (1930. okt. 10/5691. Tisri 18)—II. (1931. jan. 31/5691. Schewat 13). Cionista hetilap [I. 9 (1930)-ig, azután:] Cionista szemle. Az Erdélyi Cionista Revizionista Unió és a Brith Trumpeldor hivatalos lapja. — Szerk.: Diamant Elemér [I. 9 (1930)-ig], Feuerstein Kálmán. Kiadóhivatali igazgató: Blumm Emil [I. 5 (1930)]. — Ny.: Fraternitas Rt. 47X32.

Zsidó Élet. Târgu-Mureș — Marosvásárhely. I. 1—7 (1932. ápr. 20—júl. 8/5692. Nisan 14—Thamus 4). Zsidó politikai és társadalmi hetilap. — Főszerk.: Czitrom Lázár [2. sz.-ig]. Szerk.: Benczel Béla [3. sz.-ig]. Fel. szerk. és kiadó: Halmos László. — Ny.: Tip. „Corvin“. 42X29.

Zsidó Hét. Timișoara. — ld. Jüdische Woche.

Zsidó Jövő. Satu-Mare (Szatmár). I. (1930. szept./5691. Tisri)— IX. (1938. okt./5699. Tisri). Irodalmi és társadalmi havi folyóirat. Megj. minden hónapban. — Szerkeszti, fel. szerk. és kiadó: Frischmann Dezső [II. 4 (1931/32)-től főszerk. és szerk. VI. (1936)-ig, azután csak főszerk. VIII. (1936/37)-től IX. (1938. aug.)-ig]. Társszerk.: Frischmann Henrik [II. 2 (1931/32)-től fel. szerk. és kiadó, VIII. (1936/37. jún.)-tól csak fel. szerk., IX. (1938. júl.)-tól igazgató és IX. (1938. szept.)-től szerk is]. Kiadó: Frischmann Miksa [VIII. 193

Zsidó Kisebbség. Oradea — Nagyvárad. I. 1 (1928. dec. ?/5689. ?—II. 1 (1929. márc. 22/5689. Adar. II. 10). — Fel. szerk.: Leitner Zoltán. — Kiadó: A Nagyváradi Cionista Ifjúsági Blokk. Ny.: „Mercur“. 42X29.

Zsidó Közlöny. Oradea. 1921. — Szerk.: Kohn David. — [Nem láttam. Adatokat György L. „A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919—1923)“ című művéből vettem.]

Zsidó Ujság. București. I. (1935. nov. 1/5696. Cheswan 5)— II. 8 (1936. márc. 27/5696. Nüsan 4). Cionista hetilap. Megj. minden pénteken. — A szerkesztésért felelős és a kiadóhivatalt vezeti: Lázár Miklós — Satu-Mare. Kiadótulajdonos és tényleges szerkesztő: Diamant Elemér — București. — Ny.: Tip. Presa Liberă (Szabadsajtó) — Satu-Mare [II. 6 (1936)-ig], Hirsch — Satu-Mare [II. 7—8 (1936)]. 42 X29.

A Zsidó Út. Cluj. — ld. Az Út.

Zsilvölgyi Hírlap. Petroșeni — Petrozsény. I. (1922. okt. 21)— II. 33 (1923. aug. 11). Társadalmi és szépirodalmi hetilap [II. 11 (1923)-ig, azután:] Politikai és társadalmi hetilap. Megj. minden szombaton. — Fel. szerk.: Gábor Mihály [II. 9 (1923)-ig], Spitzer Ignác [II. 13—24 (1923)]. Főszerk.: Szögyéni Kiss Endre [II. 12—17 (1923)], Kőváry Béla [II. 18 (1923)-tól]. Vidéki szerkesztő: Károlyi Lajos — Vulkán [II. 27 (1923)-tól]. Kiadótulajdonos: Spitzer & Lőwy [?—II. 10 (1923)]. — Ny.: „Globus“ [II. 24 (1923)-ig], Tip. Central S. N. R. [II. 25 (192

Zsilvölgyi Kath.[olikus] Tudósító. Petrozsény. I. (1919. okt. ?)—III. 18 (1922. aug. 9). Hitbuzgalmi és társadalmi lap. Megj. havonkint kétszer. — Fel. szerk.: Péterfi József Rezső [1921. okt. 1-ig], Karda Ferenc [1921. okt. 16-tól]. Szerk.: Fülöp Kálmán. Szerkesztőbizottsági tagok: Buday János, Bács Albert, Bencze István, Fekete János, Karda Ferenc, Kekel József, Liszka József. Roska Jenő, Schmied Lajos, Vittko Kornél. — Laptulajdonos: a Zsilvölgyi Sajtóbizottság. Ny.: Hirsch Samu. 22X15, 29X21. [Nem láttam 1920—1922. febr.-ig. A vonatkozó adatok Buday

Zsilvölgyi Magyarság. Petroșeni. I. (1926. dec. 12)—II. 28 (1927. júl. 15). Politikai, társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap [2. sz.-tól]. — Fel. szerk. és kiadó: Mitterhuber Rezső. — Ny.: Nagy Bálint — Hațeg. 42X29.

Zsilvölgyi Napló. Petroșeni — Petrozsény. I. (1924. márc. 30)—XVII. 5 (1940. márc. 1). Társadalmi és szépirodalmi hetilap [II. 14 (1925)-ig, azután:] Társadalmi hetilap. [VIII. 1 (1931)-től IX. 13 (1932)-ig:] Hetilap. Megj. minden szombaton [III. 25 (1926)-ig, azután:] vasárnap, [V. 19 (1928)-tól IX. 13 (1932)-ig pedig] hetenként. [XV. 16 (1938)-tól] havonta kétszer. — Red. resp.: Eisler (Evien) Eugen [IV. 21 (1927)-ig]. Szerk.: Molnár Sándor [I. 7 (1924)—IV. 21 (1927), azután fel. szerk., VI. 1—27 (1929) kiadó is, VI. 28 (1929)—XV. 15 (1938) közt

Zsilvölgyi Sütőiparos. Petroșeni. — ld. Industria Brutarilor din Valea Jiului.

Zsoltáros Kert. Cluj. I. 1—8 (1940. jan.—aug.). Hitépítő folyóirat. Megj. minden hónapban. — Laptulajdonos és fel. szerk.: Biró Mózes. — Ny.: ? 31X23.

Zsombolyai Közlöny. Jimbolia. I. 1—22 (1931. febr. 1—dec. 1). Megj. minden második vasárnap. — Kiadásért és szerkesztésért felel: Lacsányi János. — Ny.: a „Gurgo“-féle kny. 32X24.

kapcsolódó
» Monoki bevezető
» Monoki leírás
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
 
A kisebbségi magyar közösségek projekt, OTKA 109173 bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék