Monoki István
A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940

 

       bibliográfiák   » A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
    szakbeosztás Összes  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
    1671 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 1651-1671 


Aradi Hírlap. Arad. III. (1919. ?)—XXIV. 6560 (1940. jún. 30). Politikai és közgazdasági napilap [V II. 1606—1704 (1923)]. Politikai napilap [XIV. 3452 (1930)-tól]. Megj. hétfő és az ünnepeket követő napok kivételével naponta. — Fel. szerk.: Bolgár Lajos [VIII. 1839 (1924)-ig], Major Béla [VIII. 1840 (1924)-től XXII. 5955 (1938)-ig, fel. igazgató és kiadó XXIII. 6186 (1939)-ig, azután fel. szerk.] Szerk.: Réthy József [VII. 1726 (1924)-ig.] Fel. kiadó: Kovács Imre [XV. 3790 (1931)—XXII. 5830. (1938)], Schmaller János [XXII. 58

Aradi Katholikus Egyházi Tudósító. Arad. II. (1919. jan. 1) —XXIII. 8 (1940. aug.). Irodalmi és társadalmi hetilap [IV. 1 (1920)—VIII. 26 (1924)]. Erdélyi katolikus kultúrszemle [XXII. 23 (1939)-től]. Megj. minden második vasárnap [IV. 1 (1920)—VIII. (1924)-ig], minden hónap első és harmadik vasárnapján [XVIII. (1935)—XX. 1 (1937), azután] második és negyedik vasárnapján [XXII. 22 (1939)-ig], havonta [XXV. 23 (1939)-től]. — Szerkeszti: Wild Endre [VIII. 9 (1924)-től fel. szerk., XVIII (1935)-től újra szerk. XXI. 21 (1938)-ig, azután főszerk. is XX

Aradi Katolikus Tudósító. Arad. — ld. Aradi Katholikus Egyházi Tudósító.

Aradi Közlöny. Arad. XXXIV. (1919. jan. ?)— LV. 85 (1940. ápr. 14). Politikai és közgazdasági napilap [XLIV. 286 (1929)-ig]. Megj. naponta reggel. — Főszerk.: Stauber József. A szerkesztésért felel: Károly József [?—XXXVIII. 240 (1923)], Kócsy Jenő [XXXVIII. 241 (1923)—XXXIX. 115 (1924)], Károly Sándor [XXXIX. 116—176 (1924)], Réthy József [XXXIX. 177 (1924)—XLIV. 81 (1929)], Salgó Henrik [XLIV. 82 (1929)—XLVI. 120 (1931)], Stauber István [XLVI. 121 (1931)—XLIX. 99 (1933)], Stauber János [XLIX. 100 (1933)—LIII. 4 (1938) és LIII

Aradi Kurir. Arad. I. (1925. máj. 9)—III. 7 (1927. jún. 5). Politikai és társadalmi riportlap. Megj.: szombaton. — Főszerk.: Lits Antal. Fel. szerk. és kiadó: Brück István. — Ny. I. Ingusz [I. 28 (1925)-ig], „Agronomul” [T. 29 (1925)—II. 29 (1926)], S. Reismann [II. 30 (1926)-tól]. 23X16.

Aradi Magyar Ujság. Arad. — ld. Magyar Ujság.

Aradi Magyarság. Arad. I. (1930. nov. 2)—II. 3 (1931. jan. 18). A magyar nép Ujságja. Politikai hetilap. — Szerk.: Lendvay Ferenc. Főmunkatárs: Bérczy Lajos [I. 1 (1930)]. Fel. szerk. és kiadó: Ékes József. — Ny. Globus. 42X29.

Aradi Napló. Arad. I. 1—9 (1922. jún. 12—aug. 7). Politikai, közgazdasági és sport-hetilap. Megj. minden hétfőn az összes vasárnapi romániai és magyarországi sporteseményekkel. — Fel. szerk. és kiadó: Bruckner Lajos. — Ny.: „Concordia“. 42X29.

Aradi Színpad. (Délvidék.) Arad. — ld. Délvidék-Aradi Színpad.

Aradi Ujság. Arad. XVIII. (1919. jan.) — XXIV. (1925): XXVII. (1926)—XXXIX. 120 (1940. máj. 31). Megj. minden munkanapon. — Fel. szerk.: Vörös László [XXXVII. 3 (1938)-ig; XXXVII. 75—131 (1938), azután igazgató is], Franyó Zoltán [XXXVII. 4— 74 (1938)]. Fel. kiadó: Fischer Mihály [XXXV. 9 (1935)—XXXVII. 3., 57—131 (1938)], Franyó Zoltán [XXXVII. 4—56 (1938)]. Bánáti szerk.: Bruckner Lajos, Timișoara [XXVIII. 229 (1927)—XXIX. 6 (1928)], Hajdu Jenő [XXIX. 24 (1928)-XXXV. 8 (1935)], Havas Elemér [XXXV. 22 (1935)—XXXVII. 3 (1938)

Aradi Vendéglősök Lapja. Arad. — ld. Revista Restauratorilor Arădani.

Aranykorszak. Cluj-Kolozsvár. I. (1922. dec. 22.)—III. 24 (1924. dec. 25). A tény-, a remény- és a meggyőződésen alapuló folyóirat. Megj. minden második vasárnap. — Szerk.: Faluvégi Dénes. — Kiadja: Az „Élet“ kiadóhivatali vállalat. Ny.: „Élet“, „Viața“. 29X21, 26X20.

Aranyosszék. Turda. I. (1932 júl. 30)—VII. 53 (1938. dec. 31). Független politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap [VII. 18 (1938)-ig, azután:] Független hetilap [VII. 25 (1938)-ig, ettől kezdve:] kéthetenként megjelenő lap [VII. 29 (1938)-ig, majd újra:] Független hetilap. Megj. hetenként szombaton [VII. 25 (1938)-ig].— Fel. szerk.: Heltmann Ervin [V. 42 (1936)-ig, azután az újra megjelenéstől VI. 1 (1937)-től szerk.] Főszerk.: Várfalvi Mór [V. 10—42 (1936)], Dávid György [VI. 1—41 (1937), azután fel. szerk. VII. 25 (1938

Aranyosvidék. Turda (Torda). XXIX. (1919. jan. 4)—L. 34 (1940. aug. 24). Független politikai és társadalmi hetilap [XXIX. 13 (1919)-ig, azután:] Politikai és társadalmi hetilap. Megj. hetenként szombaton [XLVIII. 22 (1938)-ig, kéthetenként a 28-ik számig, azután újra minden szombaton]. — Fel. szerk.: Baróthy István [XXIX. 14 (1919)—XXX. 40 (1928)], Füssy József [XLVI. 32—44 (1936)]. Főszerk.: Gál Miklós [XLVI. 45 (1936)-tól]. Szerk.: Magyarosy Zoltán [XXXVII. 2 (1927)—XL. 27 (1930) és XLVI. (1936)— XLVIII. 45 (1938), azután fel. szerk.

Ardeali Italmérők Lapja. Oradea. — ld. Informatorul Brevetanților de Băuturi Spirtoase.

Ardealul Economic. — Erdélyi Közgazdaság. Cluj. III. (1927 jan. 2 (?))—VI. 41 (1930. okt. 26). Erdély és Bánát ipari, kereskedelmi és pénzügyi szaklapja. — Igazgató és fel. szerk.: Traian Chirilă. — Ny.: Institut de Arte Grafice Editura de Ziare S. A. 42X29. [Előzménye Ardealul címmel csak román nyelven jelent meg I. (1925)—II. (1926) és csak III. (1927)-től kezdve román és magyar nyelvű. A III. (1927). évfolyamot nem láttam. Folytatása Monitorul Economic. — Bucarester Lloyd. — Erdélyi Közgazdaság címmel volt jelezve a VI. (1930. okt. 26.)-iki számban. N

Arena. Timișoara. I. (1925. jún. 22)—IV. 35 (1928 aug. 27); V. 1—25 (1931. ?—aug. 31). A sport minden ágával foglalkozó független szaklap [I. (1925—1928)]. A Liga de Vest és Professzionista Alszövetség hiv. lapja [V. (1931)]. Megj. minden hétfőn reggel és csütörtökön délután, [III. 51 (1927)-től] hétfőn és péntek reggel, [IV. 1 (1928)-tól] minden hétfőn. [V. (1931)-ben] hétfőn és pénteken reggel. — A szerkesztésért és kiadásért felel: Lazar Cornel [IV. (1928)-ig], Ormay Ottó [V. (1931)]. Szerk.: Hajdu Jenő [V. 1—21 (1931)],

Archiva Farmaciei.—Gyógyszerészi Archívum. Cluj—Kolozsvár. 1925. I—II. füzet. A romániai Gyógyszerész Egyesület Erdélyi és Bánáti tagozatának tudományos szakosztálya kiadása. — [Szerk.: Orient Gyula]. — Ny.: Martin Katz [I. füzet]. Minerva [II. füzet]. 24X16. [Román-magyar nyelvű].

Astra Kino. — Cinema-Mozgó. Brașov. I. 1—4. (1927. okt.— nov.). Megj. 20,000 példányban hetenként román, magyar és német nyelven. Kiadóhivatal: Astra (Apolló) Mozgó. Ny.: „A Mureșianu“: Branisce & Co. 33X24. [Román-német-magyar nyelvű.]

Astra Megafon. Satu-Mare. 1935. szept. 2—nov. 9 (No. 1—8) Megj. hetenként. Editura B. Dénes. Ny.: Presa Liberă. 21X15. [Román és magyar nyelvű.]

Asszonyok-Lányok. Timișoara. I. 1—12 (1931). Képes havi folyóirat. A Magyar Nőegylet hivatalos lapja. — Főszerk.: Ambrózy Andorné. Fel. szerk.: Nebojszai Bogma Miklósné. Szerk.: Kalotai Gábor. Sajtóbizottság: Kriván Gyuláné, Naschitz Istvánné, Stumpfoll Dezsőné. — Kiadja: a Magyar Nőegylet. Ny.: Hunyadi. 31X23.

Asszonyok Lapja. Satu-Mare. I. 1—5 (1926. aug. 15—szept. 1). Szépirodalmi és társadalmi folyóirat. Megj. havonta kétszer. — Főszerk.: Reismann Irma. — Ny.: „Corvin“. 31X24.

Asztalosok, Festők Lapja. Cluj-Kolozsvár-Klausenburg. — ld. Foaia Tâmplarilor, Zugravilor.

Aurora. Oradea-Mare—Nagyvárad. I. 1—14 (1922. dec. 24— 1923. jún. 15). Irodalom, művészet, színház, társadalom. — Igazgató: G. Bacaloglu. Szerkesztik: George A. Petre, Keresztury Sándor, Salamon László, Tiron Albani [1. 9 (1922)-től]. — Ny.: „Cele Trei Crișuri“. 33X23. [Román-magyar nyelvű.]

Auto. Cluj-Kolozsvár. I. (1928. okt. 31)—II. 11 (1929. júl. 7). Auto, motor, motorkerékpár, kerékpár, repülőgép, rádió, sport, kereskedelem [II. 3 (1929)-ig.] Az erdélyi autóvezetők szindikátusának hivatalos lapja [II. 2—3 (1929)]. Sport és kereskedelmi szaklap [II. 4 (1929)-től]. Megj. havonta kétszer [II. 3 (1929)-ig, azután] négyszer. — Főszerk.: Conrad Artur [II. 3 (1929)-ig], Füzessy Dezső [II. 4 (1929)-től]. Szerk.: Budai Endre [I. 2 (1928)-ig], Bodor Sándor [I. 3 (1928)-tól]. Kiadóhivatali igazgató: I. Salamon [I. 1 1928]

Auto. Motor. Sport. București. — ld. Organ Industrial.

Automobil. Timișoara. I. 1. (1928. ápr. 1). A Gépjárművezetők Szindikátusának hivatalos lapja. Auto-szaklap. — Director: Liviu Faur. Red. resp.: Marcel Berger. Editor resp.: Matei Bancsov. — Ny.: „Gutenberg“. 32X24. [Román-magyar-német nyelvű.]

Autósok Lapja. Cluj. — ld. Revista pt. Automobile.

Autó-Tőzsde. Cluj. — ld. Organ Industrial.

Avicultura. Arad. II. 3 (1929. nov. 23)—III. 12 (1930. dec. 12). Baromfi és apróállattenyésztők lapja. Megj. havonta kétszer. — Fel. szerk.: Harmath Géza. — Ny.: Lovrov & Co. [II. (1929)], Corvin [III. 1 (1930)], Réthy utódai: Szász és Schmaller [III. 2—5 (1930)], „Vasárnap“ [III. 6—12 (1930)]. 32X24. [Román-magyar nyelvű. Az I. 1—2 (1928. dec. 6—23) számai Agronomul címmel jelentek meg. Folytatása a Revista Avicolă. — Baromfi és Kisállattenyésztők Lapja. — Fachzeitung der Gefl. u. Kleintierzüchter. Arad.]

kapcsolódó
» Monoki bevezető
» Monoki leírás
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
 
A kisebbségi magyar közösségek projekt, OTKA 109173 bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék